Tagged: Sürdürülebilir Turizm

0

Sürdürülebilir Turizm

Turizm sektörü, ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilir. Ancak turizm, doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanımını sağlamadığı takdirde, çevre kirliliği, doğal kaynakların tükenmesi, kültürel erozyon ve yoksulluk gibi sorunlara neden...