Tagged: Sophistes

platonun hayatı ve eserleri 0

Platon’un Hayatı ve Platon’un Eserleri

Platon’un Hayatı ve Platon’un Eserleri Platon antik Yunan filozoflarından biridir ve tarihte etkili bir figürdür. Eserleri felsefe, politika, ahlak, bilim, matematik ve din gibi konuları ele alır ve Batı düşüncesinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır....