Tagged: şiddet

kadına yönelik şiddet 0

Kadına Yönelik Şiddet

Tarih Boyunca Kadına Şiddet Kadına yönelik şiddet, insanlık tarihi boyunca var olan bir sorundur. Kadınlar, cinsiyetlerinden dolayı, toplumsal ve ekonomik olarak erkeklerden daha düşük bir konumda yer almışlardır. Bu nedenle, erkeklerin kadınlar üzerindeki güç ve...

0

İnsan Hakları ve Dünya Genelindeki Eşitsizlik

İnsan hakları, herkesin doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerdir. Bu haklar, dünya genelinde farklı ülkelerde farklı şekillerde uygulanmaktadır. Bazı ülkelerde insan haklarına saygı gösterilirken, diğer ülkelerde bu haklar ciddi şekilde ihlal edilmektedir. Bu nedenle,...