Tagged: panteizm dini

Panteizm Nedir? 0

Panteizm Nedir

Panteizm nedir? Tarihsel olarak felsefi ve teolojik bir düşünce akımıdır. Kelime anlamı olarak “her şey tanrıdır” anlamına gelir. Bu anlamda, panteizm doğada ve evrende bir bütünlük olduğunu ve her şeyin tanrının varlığına bağlı olduğunu savunur....