Tagged: Maniheizm ne zaman

Maniheizm Nedir 0

Maniheizm Nedir

Maniheizm Nedir, MS 3. yüzyılda Mani tarafından kurulmuş bir din ve felsefi düşüncedir. Mani, Pers İmparatorluğu’nda yaşayan bir din adamıydı ve çeşitli inanç sistemlerini birleştirerek bir sentez oluşturmak istiyordu. Mani’nin sentezi, İran Zerdüşt inancı, Hristiyanlık,...