Tagged: ilk yazılı kanun

babil kulesi 0

Babil İmparatorluğu

Babil İmparatorluğu, tarihte MÖ 18. yüzyıldan MÖ 6. yüzyıla kadar var olan ve Güney Mezopotamya’da bulunan bir imparatorluktur. Bu imparatorluk, tarihin ilk büyük uygarlıklarından biri olarak kabul edilir ve birçok önemli kültürel, bilimsel ve siyasi...