Tagged: frigler nerde yaşamıştır

0

Frigler

Antik çağda Anadolu’da yaşamış bir halk Frigler, antik çağda Anadolu’da yaşamış bir halktır. Friglerin kökeni hakkında kesin bilgiler olmamakla birlikte, bazı kaynaklara göre Balkanlar’dan Anadolu’ya göç ettikleri düşünülmektedir. Frigler, MÖ 1200’lü yıllarda Anadolu’da var olan...