Tagged: Deizm nedir

Deizm nedir 0

Deizm Nedir

Deizm nedir ? Tanrı’nın evreni yarattıktan sonra doğa yasaları aracılığıyla müdahale etmediği fikrine dayanan bir inanç sistemidir. Deistler, Tanrı’nın varlığını kabul ederler ancak dini öğretileri veya vahiyleri reddederler. Deistler, evrenin işleyişinin yasalar tarafından belirlendiğine inanırlar...