Tagged: cinsiyet eşitsizliği

Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet 4 0

Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet

Edebiyat ve toplumsal cinsiyet, toplumun sosyal ve kültürel yapısının yansıması olarak, toplumsal cinsiyetin de etkisi altındadır. Toplumsal cinsiyet, belirli bir toplumda kadın ve erkeklerin rolleri, davranışları, beklentileri ve fırsatlarına göre belirlenen bir sosyal yapıdır. Bu...